Služby

Úno
09
2015

Pravidelné školení stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací (BPK) - únor 2015

Prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vydává na základě absolvování pravidelného školení podle § 18j odst. 4 uvedeného zákona do konce třetího roku ode dne vydání povolení (nebo konání předchozího pravidelného školení).
 

Lis
03
2014

Pravidelné školení stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací (BPK) - listopad 2014

Prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vydává na základě absolvování pravidelného školení podle § 18j odst. 4 uvedeného zákona do konce třetího roku ode dne vydání povolení (nebo konání předchozího pravidelného školení).

Kvě
05
2014

Seminář pro podporu „POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU SFDI“

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. vypisuje termíny semináře pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2014.

Název Popis Cena bez DPH Cena s DPH Služby
Hodnocení efektivity úpravy neřízených křižovatek Aplikace je výsledkem řešení projektu VaV Technologické agentury ČR č. TA01031303: EFEKTIV - "Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů". 300,00 Kč 363,00 Kč
Katalog rizik Katalog rizik a opatření 0,00 Kč 0,00 Kč