Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek (HENK)

Nabídka služeb »

"Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek" je webová aplikace vyvinutá na základě znalostí získaných ve výzkumném projektu EFEKTIV. Projekt byl zpracován v rámci programu ALFA, jejímž poskytovatelem je Technologická agentura České republiky.

Software pro "Hodnocení efektivity úpravy neřízených křižovatek" (zkratka HENK) je elektronickou verzí "Metodiky popisující postup pro úpravu křižovatek". Software přímo umožňuje zadání vstupních hodnot posuzované křižovatky za účelem hodnocení její bezpečnosti a propustnosti. Je zpracován formou webové aplikace a umožňuje archivaci zpracovaných lokalit. Volitelným doplňkem této aplikace bude modul - Pentlogram (realizace druhé pololetí 2014, v současné době testujeme), který umožní vhodnější grafické zpracování dopravního zatížení křižovatky.

Cílem software je výpočet efektivity úpravy křižovatek založený na očekávaném snížení ztrát z dopravní nehodovosti po úpravě křižovatky. Pro zajištění funkčnosti křižovatky je do celé metodiky zahrnut i výpočet výkonnosti křižovatky (kapacitní posouzení), který se provádí pro stávající stav a pro navrhovaný stav v návrhovém období. Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti se provádí na základě analýzy nehodových dat či na základě odhadu očekávaného počtu nehod pro daný typ uspořádání.

Prohlášení:

CDV prohlašuje, že modul HENK je navržen dle postupu uvedeného v "Metodice popisující postup pro úpravu křižovatek", která je v *.pdf formátu dostupná na této stránce. Metodika umožňuje stanovit, zda daný typ úpravy je schopen dosáhnout dostatečného společenského přínosu či nikoli (snížení ztrát z nehodovosti je kompenzováno finančními náklady na zřízení a údržbu opatření). Umožňuje rovněž porovnávání jednotlivých variant úprav.

Po přihlášení/registraci je možné stáhnout vzorový dokument hodnocení efektivity úpravy křižovatky. V dokumentu jsou zaznamenány nezbytné hodnoty, které musíte znát pro vyplnění základního formuláře. Dokument umožňuje náhled na výstupní dokumentaci, která Vám bude zaslána po uhrazení poplatku za licenci aplikace HENK.
 

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.

Moduly


Hodnocení efektivity úpravy neřízených křižovatek