Organizace dopravy

Nabídka služeb »

Změnami organizace dopravy lze dosáhnout vyšší užitné i estetické hodnoty lokality dle požadovaných funkcí. Veřejné prostory mohou mít funkci nejen dopravní pro různé druhy motorové i nemotorové dopravy ale i funkci pobytovou, rekreační apod. 

Redistribucí dopravních ploch lze zvýšit efektivitu záboru pozemku a snížit dopad dopravy na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Může se jednat o následující situace:
 • snížení rychlosti vozidel na průtahu silnice obcí pomocí dopravně inženýrských opatření,
 • vytváření Zón 30 a Obytných zón v částech obce, kde nemají komunikace pouze funkci dopravní, ale i pobytovou,
 • implementace bezpečnostních opatření v místech, kde je zvýšené riziko dopravních nehod,
 • cílená organizace dopravy v klidu – návrh parkovacích a odstavných stání dle skutečné potřeby a místních podmínek,
 • vytváření pobytových, rekreačních a estetických ploch v okolí komunikací – parky, dětská hřiště, apod.,
 • využití menších ploch pro výsadbu nízké zeleně ke zvýšení estetické úrovně lokality či jako deponie sněhu v zimním období apod.

Všechna uvedená témata jsou pracovníci Oblasti navrhování pozemních komunikací schopni řešit, v případě nutnosti snížení hlukové či imisní zátěže ve spolupráci s pracovníky Oblasti dopravy a životního prostředí, či dalšími pracovníky CDV, v.v.i.
Pracovníci mají znalosti a zkušenosti získané během řešení výzkumných projektů. Jsou autory např. TP 218 Navrhování Zón 30, ale také i z řešení praktických aplikací. V našem týmu jsou i autorizovaní inženýři pro dopravní stavby.

Nabízíme tyto produkty:
 • konzultační činnost v oblasti bezpečnosti a dopravního inženýrství,
 • dopravně-inženýrské analýzy (směrové průzkumy, intenzity dopravy, rychlosti vozidel, analýza nehodovosti, zpracování dopravních konfliktů),
 • dopravně-inženýrské studie organizace dopravy v klidu na základě analýzy oblasti,
 • zpracování studie lokality,
 • zpracování projektové dokumentace ve všech stupních.

Následující obrázky jsou z publikace Zóny 30 Zkušenosti, doporučení a příklady řešení. Tato pubilkace je dostupná ke stažení pro registrované uživatele.


Obrázek 1: Použitá opatření v realizovaných Zónách 30 v ČR
 
Obrázek 2: Příklad minimalizace vzdáleností v Zónách 30: lze se relativně rychle dostat do i ze zóny, nejsou zde dlouhé rovné úseky.   Obrázek 3: Příklad minimalizace vzdáleností v Zónách 30: model sídlištní zástavby s hranicemi zóny na hranici prostoru, kde se pohybují chodci.
 


 

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.

Moduly


Dopravní značky