Kontrola vlastností dopravního značení na PK

Nabídka služeb »

Pozemní komunikace jsou vybaveny dopravním značením, které musí splňovat příslušné normy a předpisy. Kvalitativní parametry, které musí dle těchto materiálů dopravní značení splňovat, lze zjistit a kontrolovat pomocí speciálních přístrojů. Tyto přístroje existují jak pro svislé dopravní značení, tak i pro vodorovné dopravní značení. O zjištěných závěrech vystavujeme protokol, ve kterém jsou uvedeny naměřené hodnoty.

Možnosti měření a vyhodnocení parametrů DZ:

Vodorovné dopravní značení:
 • Trichromatické souřadnice a činitel jasu
Určují barevnou jakost světla pomocí souřadnic x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE a činitel jasu jako poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy (ČSN EN 1436+A1)
 • Měrný součinitel svítivosti – RL
Stanovuje viditelnost vodorovného dopravního značení tak, jak je viděno řidiči při osvětlení světlomety jejich vozidel (ČSN EN 1436+A1)
 • Součinitel jasu při difúzním osvětlení – Qd
Stanovuje viditelnost vodorovného dopravního značení tak, jak je viděno řidiči za denního světla či při umělém osvětlení (ČSN EN 1436+A1)
 • Drsnost / protismykové vlastnosti
Stanovuje hodnotu drsnosti povrchu vodorovného dopravního značení měřená kyvadlem.

Svislé dopravní značení:
 • Součinitel retroreflexe – RA
Stanovuje viditelnost svislého dopravního značení tak, jak je viděno řidiči při osvětlení světlomety jejich vozidel (ČSN EN 12899-1)
 • Jas a chromatičnost
Určují barevnou jakost světla pomocí souřadnic x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE a činitel jasu jako poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy (ČSN EN 12899-1)
 • Rozměry
Měří se rozměry dopravního značení a jeho činné plochy (TP70, TP156, TP217)
 • Osvětlení / svítivost
Měří se jas prosvětlovaných nebo osvětlovaných dopravních značek dle příslušné normy jako měrná veličina svítivosti (ČSN EN 12899-1)
Obrázek 01.: Měřící zařízení svislého dopravního značení

Přínosy, efekty:
 • Na základě měření vlastností DZ provádíme také analýzu stávajícího stavu SDZ a VDZ.
 • Z výsledků analýzy je možné stanovit návrh SDZ/VDZ tak, aby bylo funkční a dle příslušných předpisů.
 
Naše znalosti vaším zdrojem:
 • Pro naměření výše uvedených parametrů máme proškolený personál a k dispozici máme nejmodernější přístroje, např., HunterLab MiniScan EZ, Zehntner ZRM 6014, Zehntner ZRS 6060, luxmetr Sonel LXP-1, kyvadlo pro měření drsnosti Stanley London.
 • V současné době probíhá akreditace laboratoře dopravního značení a dopravních nehod.

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359