Zobrazování dopravního zatížení křižovatek (PENTLOGRAM)

Nabídka služeb »

Pentlogram je modul umožnující grafické znázornění dopravního zatížení křižovatek, který byl vytvořen v rámci porojektu EFEKTIV s názvem "Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů". Projekt byl přijatý do Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2010, program ALFA. Poskytovatelem projektu je Technologická agentura České republiky a má označením TA01031303.

Pentlogram umožnuje grafické zobrazení dopravního zatížení na křižovatkách typu: styková, průsečná, odsazená a okružní křižovatka. Pro zobrazení dopravního zatížení je nutné znát hodnoty intezity a polohu předmětné křižovatky. Polohu křižovatky lze zadat pomocí mapy. Intenzita se zadává dvěma možnými způsoby. První způsob umožňuje zadání celkové intenzity pomocí jendoduché matice dle počtu paprsků na křižovatce. Druhý způsob umožňuje zadání intenzity dle kategorie účastníků silničního provozu ve skupinách osobní vozidla, motocykly, nákladní vozidla, autobusy, kamiony, cyklisti a chodci (symboly dle pořadí: O, M, N, A, K, C, CH) do přehledné tabulky řazené dle dopravních směrů (obvykle 1 až 12).

Pro zobrazení dopravního zatížení lze vybrat z několika možností. Je možné zobrazovat kategorie účastníků silničního provozu samostatně na oddělených pentlogramech, nebo celkové zatížení křižovatky. Dále je možné vybrat barevný mód zobrazení: černobilá verze, verze dle intenzity až v pěti barvách, barva pro každý paprsek zvlášť, barva pro každý dopravní směr zvlášť). Je také možné nezobrazovat vybraný dopravní směr. Modul umožňuje export pentlogramů do *.pdf formátu.

V současné době probíhá testování aplikace.

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359

Moduly


Hodnocení efektivity úpravy neřízených křižovatek

Pentlogram