Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

Nabídka služeb »

Bezpečnostní inspekce pozemní komunikace (dále jen BI) spočívá v identifikování potenciálních rizik a bezpečnostních nedostatků stávající komunikace a jejího bezprostředního okolí pomocí systematické kontroly, která je prováděna vyškoleným týmem certifikovaných bezpečnostních auditorů. Cílem BI je předcházet vzniku dopravních nehod, popřípadě zmírňovat jejich následky.

Podobně jako pro audit bezpečnosti i pro bezpečnostní inspekci CDV připravovalo dokumenty pro provádění, zaměstnanci získávali zkušenosti s prováděním inspekcí v zahraničí (projekty Ripcord-Iserest, web projektu; SafeStar, závěrečná zpráva; v době implementace směrnice potom Pilot4Safety, web projektu) a prováděli školení pro odbornou veřejnost v ČR již řadu let před vydáním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008. Česká republika tak díky činnosti CDV byla připravena na implementaci této směrnice do své legislativy a měla dostatek proškolených pracovníků pro rychlý přenos do praxe.

Výsledkem bezpečnostní inspekce je zpráva se seznamem identifikovaných rizik a problémů a návrh doporučení k jejich odstranění či zmírnění. Tým auditorů bezpečnosti oblasti Navrhování pozemních komunikací má zkušenosti se systematickým prováděním BI na rozsáhlých úsecích komunikací stejně jako při řešení nehodových lokalit v intravilánu i extravilánu. Inspekce se provádí v různých denních i nočních podmínkách a ve specifických časech (ranní provoz do školy, návštěvní doba nemocnic…) tak, aby došlo k odhalení co nejvyššího počtu možných rizik.

V případě větších územních celků je možné inspekci provádět pomocí inspekčního vozidla, které je pro tyto účely vybaveno videokamerami, velmi přesnou GPS, akcelerometrem a notebookem se specializovaným software. Bližší informace o vozidle je možné najít na stránce videopasportu.
 


Bližší informace a metodiku provádění bezpečnostní inspekce je možné nalézt na webových stránkách http://www.audit-bezpecnosti.cz/

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359


Produktové listy

Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací