Speciální bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

Nabídka služeb »

V praxi se poměrně často vyskytuje požadavek na provedení jednorázové bezpečnostní inspekce konkrétního úseku komunikace, lokality nebo specifické části nebo zvláštních aspektů silniční sítě a provozu. Takovéto inspekce se nazývají speciální bezpečnostní inspekce.

Speciální bezpečnostní inspekce se od běžné bezpečnostní inspekce liší tím, že se jedná jednorázovou bezpečnostní inspekci. Více informací lze nalézt zde a na specializovaném webu, který je rovněž spravován CDV.

Speciální bezpečnostní inspekce se zpravidla provádí na následujících prvcích pozemních komunikací:

  • Jednorázové inspekce silničního úseku nebo lokality - neboli bezepečnostní posouzení bez podrobného rozboru nehodovosti
  • Inspekce specifických částí silniční sítě či zvláštních aspektů - např. inspekce tunelů, železničních přejezdů, stromořadí apod.
  • Inspekce v místě plánované rekonstrukce, kdy lze identifikovat specifické záležitosti týkající se bezpečného uspořádání komunikace
  • Inspekce přilehlé ovlivněné silniční sítě např. při výstavbě nové dálnice, obchodního střediska apod.
Provádění analýzy nehodovosti není při provádění inspekce vyžadováno, často je však dobrým doplňkem. Analýzu nehodovosti provádíme vždy až po prohlídce lokality, aby nedošlo k ovlivnění úsudku auditora. V případně nutnosti lokalitu navštěvujeme opětovně.

Součástí inspekce je i návrh opatření, který může být doplněn i vizualizací.

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359