Katalog rizik a opatření na extravilánových pozemních komunikacích (KARIO)

Nabídka služeb »

Oblast 37 poskytuje tuto službu jako FREE podporu metodiky provádění a Řešení kritických míst na pzemních komunikacích v extravilánu. Jedná se o o digitalizovanou verzi katalogu, který je určen především vlastníkům, správcům a osobám, které se zabývají o bezpečnost pozemních komunikací.

Předmětná certifikovaná metodika byla vytvořena jako výsledek Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky č. VG20112015013 - "Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřenné chování účastníků silničního provozu" (IDEKO).

V současné době se u příležitosti zveřejnění interaktivní mapy chystá aktualizované vydání metodiky.

Katalog rizik a opatření je rozdělen do 8 skupin, ve kterých lze hledat rizika:
  • Zemní těleso pozemní komunikace
  • Vozovka
  • Návrhové parametry pozemní komunikace
  • Vybavení komunikace
  • Specifická místa na pozemních komunikacích
  • Objekty na pozemních komunikacích
  • Uživatel
  • Podmínky prostředí
V katalogu lze filtrovat dle názvu rizika, skupiny rizika, nebo dle typu nejčastější dopravní nehody, na kterou má riziko vliv. Výhodou kakatolgu je snadnější orientace a větší zásoba fotodokumentace. Součástí katalogu je i seznam literatury, na kterou je v textu odkazováno.

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.

Moduly


Katalog rizik