Měření rychlosti, časových odstupů a dalších charakteristik dopravního proudu

Nabídka služeb »

Měření rychlosti, časových odstupů a dalších charakteristik dopravního proudu může být součástí širšího dopravního průzkumu a může na ně navazovat posouzení kapacity komunikací či křižovatek, návrh světelné signalizace, projekční příprava stavebních úprav (např. snížení rychlosti, zvýšení kapacity) apod.

Měření rychlosti dopravy se provádí několika způsoby podle konkrétního účelu:

Kontinuální měření – provádí se pomocí laserové pistole, každé vozidlo je sledováno po dobu 5 – 10 s, za každou vteřinu je zaznamenáno 160 hodnot. Měření je vhodné pro sledování účinnosti opatření vedoucí ke snížení rychlosti dopravní značkou, stavebním prvkem či pro sledování rychlostí vozidel v křižovatce. Umožňuje rovněž kategorizaci vozidel podle typu (osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla, aj.).

Úsekové měření – pro tento typ měření je nutný kamerový systém s rozpoznáváním RZ, pro takový systém vlastní CDV užitný vzor (č. zápisu 18718). Slouží k výpočtu průměrné rychlosti na daném úseku komunikace pomocí známé délky trasy a doby, kterou projetí této trasy trvalo. Tento systém také provádí kategorizaci vozidel dle typu.

Profilové měření – nejčastější způsob měření, rychlost se zaznamenává pomocí radarů pracujících na základě Dopplerova jevu. CDV vlastní radary Falcon Plus II/III a radary typu Sierzega SR4. Kromě měření rychlosti v daném profilu je zaznamenávána i intenzita vozidel, časové odstupy, vozidla jsou také kategorizována.

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359


Produktové listy

Měření rychlosti, časových odstupů a dalších charakteristik dopravního proudu