Projektová dokumentace dopravních staveb (IZ, DÚR, DSP, DZS, RDS, DSPS)

Nabídka služeb »

Projektovou dokumentaci dopravních staveb zpracováváme dle platných předpisů pro náležitosti projektové dokumentace staveb. Projektová dokumentace se zabývá grafickým a technickým zpracováním dopravních staveb. Výzkumní pracovníci CDV řeší problematiku silničních komunikací, typových ale i nestandardních křižovatek, rozsáhlých zpevněných ploch (průmyslové, obchodní, soukromé objekty, obytné a zklidněné lokality).

Na základě znalostí vývoje moderních trendů v dopravním stavitelství a praktických zkušeností jsme schopni řešit tyto stupně projektové dokumentace:

  • Investiční záměr (IZ)
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Zadávací dokumentace stavby (DZS)
  • Realizační dokumentace stavby (RDS)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS
Rozsah a obsah projektové dokumentace je připravován v souladu s vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č.146/2008 Sb. a Směrnicí pro dokumentaci staveb PK vydanou Ministerstvem dopravy ČR. 

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.