Pravidelné školení stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací (BPK) - únor 2015

Semináře »

Prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vydává na základě absolvování pravidelného školení podle § 18j odst. 4 uvedeného zákona do konce třetího roku ode dne vydání povolení (nebo konání předchozího pravidelného školení).
 

Školení bude uspořádáno v Brně, v budově CDV, Líšeňská 33a. Bude prováděno formou teoretické výuky v rozsahu 16 hodin se zaměřením na prohloubení a udržování znalostí dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle § 38a vyhlášky č. 104/1997. Školení bude mít formu semináře s aktivní účastí školených auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Cílem školení je nejen informovat auditory bezpečnosti o nejnovějších poznatcích, trendech a vývoji v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ale také zajistit prostor pro výměnu informací a zkušeností s prováděním nástrojů bezpečného utváření pozemních komunikací.

Cena školení je stanovena na 9000,- Kč s DPH. Zájemce o účast na pravidelném školení žádáme o vyplnění registračního formuláře. Po jeho vyplnění bude zájemcům zaslán email s podrobným programem a dalšími instrukcemi.

Informace


Od: 9.2.2015 00:00
Do: 10.2.2015 00:00
PM: 1


Školitel

Ing. Petr Pokorný


Registrace