Projekty VaV

Projekty VaV


OPKON

OPKON je projekt s názvem "Vliv osvětlení pozemních komunikací na nehodovost" přijatý do 3. veřejné soutěže vyhlášené TA ČR v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s označením TD03000142.

Ukončen

AktSyst

AktSyst je projekt s názvem "Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla" přijatý do Veřejn…

Ukončen

IDEKO

IDEKO je projekt s názvem "Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu" přijatý do veřejné soutěže Bezpečnostního v…

Ukončen

FLEXI

FLEXI je projekt s názvem "Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství" přijatý do Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2012, program ALFA, poskytovatel Technologická agentura České republiky s označením TA03030747.

Ukončen

DATO

DATO je projekt s názvem "Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích" přijatý do 2. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA, poskytovatel…

Ukončen
  • «
  • 1 (aktuální)
  • 2
  • »