AktSyst

Projekty VaV »

AktSyst je projekt s názvem "Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla" přijatý do Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2013, program ALFA, poskytovatel Technologická agentura České republiky s označením TA04030689.

Cílem projektu AktSyst je navrhnout inovaci aktivního závěsu kapoty, jakožto jednoho ze systémů aktivní bezpečnosti vozidel. Tento vývoj bude podložen analýzou dat zkoumaných dopravních nehod a následných simulací a zkoušek střetu vozidlo - chodec s využitím biomechanického modelu lidského těla.
Dalším cílem je poskytnout podklad pro vývoj softwaru - simulace dopravních nehod v oblasti interakce chodec - vozidlo a umožnit zdokonalení matematických modelů použitých pro výpočty, a to zejména s ohledem na hodnocení zranění lidského těla.

Pro dosažení cíle projektu bude nutné, na základě dostupných a relevantních dat ze skutečných dopravních nehod, provést další analýzy a rozšíření datové základny s ohledem na aktivní bezpečnostní systémy vozidel. Tyto výsledky pak dále aplikovat při řešení hlavního cíle projektu tj. návrhu inovovaného aktivního závěsu kapoty. Zobecněné analýzy dopravních nehod následně aplikovat do programu ALFA ve 4. veřejné soutěži výzkumu a experimentálním s počátkem realizace od ledna 2014.

Výsledky projektu:
  • Metodika sběru a analýzy dat pro vyhodnocení zranění účastníků DN s ohledem na aktivní prvky ve vozidlech (termín: 12/2016)
  • Software pro simulaci dopravních nehod (termín: 06/2017)
  • Funkční vzorek optimalizovaného aktivního systému BRANO (termín: 06/2017)
  • Prezentace na konferencích a publikace v odborném časopise (před dokončení 12/2015, 06/2017)
Projektový list AktSYST.

Poskytovatel


Období realizace

Od: 1.7.2014
Do: 30.9.2017


Partneři


Zodpovědný řešitel

Ing. Radim Striegler
radim.striegler@cdv.cz
+420 541 641 359


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.