DATO

Projekty VaV »

DATO je projekt s názvem "Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích" přijatý do 2. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA, poskytovatel Technologická agentura České republiky s označením TD020127.

Nepřímé ukazatelé bezpečnosti silničního provozu jsou důležitými vstupy pro Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Projekt řeší závislost nepřímých a přímých ukazatelů na realizovaných aktivitách v rámci národní strategie a z těchto závislostí bude vyvozovat důsledky pro další navrhované aktivity (akční, strategické plány). Hlavním účelem projektu je snížení počtu usmrcených při dopravních nehodách na pozemních komunikacích na úroveň průměru EU pomocí veřejných politik na centrální, krajské i místní úrovni.

Projektový list DATO.

Nepřímé ukazatelé bezpečnosti (NUB) silničního provozu:

  • Rychlost vozidel
  • Míra nedodržování bezpečnostních odstupů vozidel
  • Ochranné systémy (zádržné systémy, cyklistické přilby)
  • Svícení ve dne
  • Užívání mobilních zařízení řidiči za jízdy
Výsledky projektu:
  • Metodika stanovení délky a rosahu průzkumů pro získávání dat s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků má za cíl dstanovit postup efektivného získávání takových dat, která jsou využitelná pro rozhodování o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v ČR na všech úrovních státní správy a samosprávy.Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy v Praze dne 29. 10. 2014 pod č. j. 88/2014-710-VV/1.
  • Metodika pro vyhodnocení souvislosti přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit Národní strategie (před dokončením - listopad 2015)
  • Mapa přímých a nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (před dokončením - prosinec 2015)
  • Článek v odborném periodiku - SIMONOVÁ, Eva, Pavel HAVRÁNEK, Martin KYSELÝ et al. Porovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vybraných krajích. Silniční obzor, 2015, roč. 76, č. 4, s. 104-107. ISSN 0322-7154.
  • Srovnávací program (před dokončením - prosinec 2015)

Období realizace

Od: 1.1.2014
Do: 31.12.2015


Zodpovědný řešitel

Ing. Radim Striegler
radim.striegler@cdv.cz
+420 541 641 359


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.


Nabízené služby

Měření rychlosti, časových odstupů a dalších charakteristik dopravního proudu

Směrové průzkumy křižovatek