CHODCI

Projekty VaV »

CHODCI je projekt s názvem "Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce" přijatý do Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2012, program ALFA, poskytovatel Technologická agentura České republiky, s označením TA03030781.

Cílem projektu bylo vytvoření samostatné metodiky ke zkoumání dopravních nehod s chodcem. Což je motivováno skutečností, že stávající stav validace a schvalování bezpečnosti vozu s ohledem na ochranu chodců je určován pouze vlastnostmi přední části vozu. Tento postup stanovuje podmínky jak bezpečně je vozidlo schopno přijmout tělo chodce při prvotním (primárním) střetu. Zcela se ignoruje skutečnost co se děje s tělem chodce po primárním střetu s vozidlem. Bohužel, značné množství DN probíhá podle scénáře, kdy se vozidlo střetne s chodcem a tělo chodce je následně vymrštěno mimo vozidlo. Ze statistiky lze jen odhadovat, že s ohledem na značný pokrok v bezpečnosti vozu (z pohledu ochrany chodce), chodec první náraz s vozidlem přežije a druhý náraz má pro něho fatální následky.
To znamená, že ve skutečnosti se většina DN s účastí chodce skládá ze dvou fází. Vedle primárního střetu chodce s vozidlem nastává velmi často situace, kdy tělo chodce nezůstává v konečné poloze na kapotě vozu, ale dále pokračuje ve svém pohybu mimo vozidlo. Následně nastává sekundární střet těla chodce a to buď s nějakou částí okolní infrastruktury, nebo s dalším projíždějícím vozidlem.
Projektový list CHODCI.
 
Fáze pohybu postavy chodce během dopravní nehody

CDV přispělo k řešení projektu zejména komplexní analýzou reálných dopravních nehod z šetření v terénu výjezdovým týmem CZIDAS a analýzou záznamů starších dopravních nehod s chodci, na jejichž základě je možné vytvořit nejčastější vzorce tohoto typu dopravních nehod. Společně s partnerem projektu IDIADA byly pak schopni přichystat, realizovat a vyhodnotit reálnou zkoušku nového přístupu ochrany chodce před sekundárním nárazem (viz funkční vzorek).

Výsledky projektu:
  • Funkční vzorek části vozu s novým systémem ochrany chodců (prosinec 2015)
  • Metodika komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem (prosinec 2015)
Motivací k prohloubení stávající Metodiky hloubkové analýzy dopravních nehod o zevrubné zkoumání DN s chodcem je získávání detailnějších informací o daném typu DN, tak abychom byli v budoucnosti schopni kompletně rekonstruovat celý nehodový děj v obou fázích střetu a dále určit následky v jednotlivých fázích střetu odděleně. Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy ČR, v Praze dne 9. 10. 2015 pod č.j. 110/2015-710-VV/1.
Cílem Metodiky komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem je analyzovat celý mechanizmus DN vozidla s chodcem tak, aby v budoucnu bylo možné navrhnout nový přístup k ochraně chodce obsahující ochranu chodce nejenom při primárním střetu chodce s vozidlem, ale i ochranu chodce v průběhu sekundárního střetu. Hlavní část Metodiky je zaměřena na rozšíření a zpřesnění metodiky zkoumání DN s chodcem. Druhá část je věnovaná analýze střetu vozidla s chodcem, která má pomoci zmapovat mechanismus DN a poskytnout tak podklady pro navržení nového přístupu ochrany chodců.
 

Poskytovatel


Období realizace

Od: 1.1.2013
Do: 31.12.2015


Partner

IDIADA CZ a.s.


Zodpovědný řešitel

Ing. Jan Novák
jan.novak@cdv.cz
+420 541 641 224


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.