OPKON

Projekty VaV »

OPKON je projekt s názvem "Vliv osvětlení pozemních komunikací na nehodovost" přijatý do 3. veřejné soutěže vyhlášené TA ČR v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s označením TD03000142.

Projekt je zaměřen na výkum vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost pomocí speciálních měřících vozidel. Ve vybraných krajích ČR, kde je dle statistiky nehodovst v nosci na nejvyšší úrovni, bude uskutečněno měření intenzity osvětlení v noci na přibližně 500 km délky silniční sítě na různých třídách komunikací, velikostí měst/obcí a bude zjišťováb vztah mezi kvalitou nasvětlení, parametry komunikace a nehodovostí.

Poskytovatel


Období realizace

Od: 1.1.2016
Do: 31.12.2017


Partner

ELTODO EG, a.s.


Zodpovědný řešitel

Ing. Radim Striegler
radim.striegler@cdv.cz
+420 541 641 359


Nabízené služby

Měřící vozidlo