Reference

Reference


Pro
13
2013

Poskytování konzultací obcím žádajícím příspěvek ze SFDI

Provádění konzultací, pomáhajících starostům a projektantům při zpracování projektů zabývajících se výstavbou a údržbou cyklistických stezek a projektů podporujících zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace ve…

Lis
30
2013

Bezpečnostní inspekce - D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků

Zpracování bezpečnostní inspekce části dálnice D47, v úseku Ostrava, Rudná – Hrušov, 2. stavba, tedy stavba mezi km 353,185 – 361,725, dle objednávky ŘSD ČR.

Říj
30
2013

Studie vedení pěších podél silnice III/39521 v části obce Smolín

Cílem studie bylo zajištění ochrany zranitelných účastníků silničního provozu, především chodců. Předmětem bylo řešení pěšího provozu pomocí chodníku, který by měl zajistit obslužnost jižní části obce s návsí a autobusovými zastávkami

Zář
30
2013

Audit bezpečnosti - I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba

Jedná se o audit bezpečnosti stavby „I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba“ a souvisejících napojení na stávající síť pozemních komunikací (stavba s celkovou délkou 4,400 km), který byl proveden na základě objednávky ŘSD ČR.

Kvě
17
2013

Posouzení variant dopravně-inženýrských opatření na komunikaci I/55 v Břeclavi s využitím spojité mikroskopické simulace

Posouzení dopravně-inženýrských opatření na silnici I/55 v Břeclavi na základě provedeného dopravního výzkumu a mikrosimulačního modelu. Sledovaný úsek komunikace začínal křižovatkou Národních hrdinů x Sovadinova a končil křižovatkou tř. 1. Máje x Hlavní.

  • «
  • 1 (aktuální)
  • 2
  • »