Audit bezpečnosti - I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba

Reference »

Jedná se o audit bezpečnosti stavby „I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba“ a souvisejících napojení na stávající síť pozemních komunikací (stavba s celkovou délkou 4,400 km), který byl proveden na základě objednávky ŘSD ČR.

Zadání

Audit bezpečnosti stavby byl proveden v souladu s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Auditorskému týmu byla poskytnuta k prostudování část projektové dokumentace předmětné stavby. Začátek stavby v dvoupruhovém uspořádání na I/57 je situována do oblasti ČSPH v Bystřičce, prochází v čtyřpruhovém uspořádání zejména zemědělsky využívaným územím v sevřeném údolí Vsetínské Bečvy mezi obcemi Bystřice, Pržno a Jablůnka a v km 8,300 se napojuje na 1. stavbu již realizované přeložky.

Výsledky

Auditoři odhalili 5 bezpečnostních rizik (3 nízké a 2 střední závažnosti), z nichž nejzávažnějším se jeví nevhodné uspořádání nové křižovatky v místě napojení místní komunikace na sinici III/05732 v obci Jablůnka.

Období realizace

Od: 1.9.2013
Do: 30.9.2013