Poskytování konzultací obcím žádajícím příspěvek ze SFDI

Reference »

Provádění konzultací, pomáhajících starostům a projektantům při zpracování projektů zabývajících se výstavbou a údržbou cyklistických stezek a projektů podporujících zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace ve vazbě na příspěvkové programy vyhlášené SFDI.

V rámci konzultací byla odborníky z CDV prováděna kontrola všech náležitostí žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI. Kontrola zahrnovala především tyto části: majetková příprava, projektová dokumentace (technická a formální stránka), rozpočet, povolovací procesy. Vzhledem k tomu, že se v pravidlech pro poskytování příspěvků nově objevil audit bezpečnosti, směřovaly dotazy především do této oblasti. V neposlední řadě získali zástupci obcí přesné informace o jednotlivých bodech a přílohách žádosti o příspěvek.

Období realizace

Od: 2.9.2013
Do: 13.12.2013